การเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะของไทย

‘กรมการขนส่งทางบก’ ลุยพร้อมยกระดับการให้บริการด้วยรถสาธารณะให้มีความปลอดภัย !! เชื่อมโยงเข้าด้วยกันทุกการเดินทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง

เดินหน้าจัดระเบียบ เพื่อการเดินทางของคนไทย

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นาย จตุจักร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกมากล่าวถึงการยกระดับการให้บริการ รถยนต์สาธารณะให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ในการควบคุมพร้อมกำกับดูแล เพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมต่อทุกการเดินทางให้เป็นไปอย่างสะดวก พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน ใช้บริการรถสาธารณะได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งปรับพฤติกรรมของประชาชน ให้มาใช้บริการรถสาธารณะกันมากขึ้น ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ , ลดการจราจรอันติดขัด , ลดเวลาเดินทาง ให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ

โดยนโยบายของกระทรวงคมนาคม คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งให้บริการด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ , สังคม รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ , สะดวก , รวดเร็ว , ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในทุกการเดินทาง มุ่งเน้นการสร้างระบบขนส่งสาธารณะแบบ Feeder รวมทั้งการกำหนดนโยบายใช้รถโดยสารขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสารประจำทาง เพื่อเป้าหมาย คือ ความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืน , การติดตั้งระบบ GPS Tracking  , กล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap Shot , ปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุ ตลอดจนการผลักดันสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถที่ได้มาตรฐาน

อีกทั้งยังมีการกำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารอันทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ ตลอดจนเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตสื่อ VDO Presentation , การปฏิรูประบบรถสาธารณะ, M เพลง TAXI OK , การประชาสัมพันธ์โครงการ TAXI ทำดี เพื่อสร้างต้นแบบตลอดจนผู้ให้บริการรถสาธารณะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ รวมทั้งมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม , ภาพยนตร์โฆษณาที่มีคุณภาพเยี่ยม , การรับรู้ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบรถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้ง , การเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็ก เพื่อนำมาใช้ทดแทนรถตู้ซึ่งมีข้อดีกว่า คือ ผู้โดยสาร สามารถเข้าออกทางประตูได้สะดวก นั่งสบาย ไม่อึดอัด มีกระจกขนาดใหญ่ติดรอบด้าน ถ้าเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารสามารถทุบกระจกและปีนออกมาได้

โดยการส่งเสริมพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ จัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่กรมการขนส่งทางบกยังคงเดินหน้าลุยอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ , สังคม , สื่อมวลชน , ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนน รถ TAXI , รถตู้โดยสาร และรถโดยสารเช่าเหมา เพื่อสร้างระบบขนส่งที่มีความปลอดภัย