ประวัติความเป็นมาในการขนส่งทางอากาศของการบินไทย

แต่ไหนแต่ไรมาประเทศไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาการ ความรู้ และนวัตกรรมอยู่เสมอมา ตั้งแต่ที่โลกเราเริ่มมีการค้นคิดเครื่องบินได้สำเร็จ ทุกประเทศก็พยายามที่จะทำตามเพื่อให้มีเป็นของตัวเอง ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน หนึ่งในจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ พลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศ ได้ทดสอบเครื่องบินที่ได้มีผู้นำมาจัดแสดงในสนามม้าสระปทุม จึงทำให้ท่านได้กลายเป็น “นักบินคนแรกของไทย” และความสนใจในเครื่องบินก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นนับแต่นั้น

เมื่อครั้งที่ไทยจำเป็นต้องมีหน่วยบินเพื่อใช้ปกป้องน่านฟ้าของประเทศ จึงได้มีการจัดส่งกำลังพลไปศึกษาวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสคือ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ, นายร้อยเอก หลวงอาวุธลิขิกร และนายร้อยโททิพย์ เกตุทัต” จนกระทั่งเราได้มีเครื่องบินแบบ “นิเออปอร์ต” ที่ได้ขึ้นบินครั้งแรกในปี 2456 ก่อนที่จะสั่งเครื่องบินมาอีก 8 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินเบรเกรต์ 3 ลำ (แบบปีก 3 ชั้น) กับ เครื่องบินนิออปอร์ต 4 ลำ (แบบปีกชั้นเดียว) ก่อนที่จะได้เงินอุดหนุนให้ซื้อเพิ่มอีก 1 ลำ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหน่วยบินแรกของกองทัพไทย

ถือกำเนิดสนามบินดอนเมือง

หลังจากที่ได้ทำสอบเครื่องบินที่สนามม้าสระปทุม ทำให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับการเป็นฐานบิน เพราะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมบ่อย จนต้องหาที่ใหม่มาประจวบเหมาะพอดีกับ “ดอนเมือง” ก็ได้ใช้เป็นฐานทำการบินตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่นานก็ได้มีการก่อตั้งกองทัพอากาศขึ้นในปี 2480 พร้อมกับนำเครื่องบินรบไอพ่นเข้ามาประจำการด้วย นับแต่นั้นมาแสนยานุภาพของกองทัพอากาศก็เติบโตขยายมาอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการขนส่งทางอากาศไทย เริ่มมีการนำเครื่องบินมาใช้เพื่อการส่งไปรษณีย์เมื่อปี 2463 ก่อนที่จะมีสายการบินสำหรับรับส่งผู้โดยสาร กับพัสดุที่เกิดขึ้นตามหลังมาในอีก 3 ปีถัดมา แม้ว่าจะผ่านช่วงสงครามที่ทำให้การบินพาณิชต้องหยุดชะงักไป จนกระทั่งได้มีการจัดตั้ง “บริษัทเดินอากาศไทย” เพื่อคอยให้บริการในการรับส่งประชาชนทั่วประเทศ เครื่องบินลำแรกที่นำมาใช้คือ “แอฟโร 748”

จากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาเครื่องบินขึ้นใหม่เรื่อยมา บริษัทจึงได้จัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737 ที่มีสมรรถนะสูงกว่ามาใช้ สำหรับการขนส่งข้ามประเทศรับหน้าที่โดย “บริษัทการบินไทย” ที่มีเครื่องยนต์ไอพ่นสำหรับส่งผู้โดยสารไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันนี้เรามีสายการบินอยู่มากมาย มีเครื่องบินที่ทันสมัย รองรับผู้โดยสารได้หลายร้อยคนต่อเที่ยวบิน อีกทั้งยังมีมาตการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าสมัยก่อนมาก