ระบบการคมนาคมของไทยในปัจจุบัน

เรื่องระบบการขนส่งของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบการคมนาคมของประเทศไทยจะพัฒนาไปมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยยังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป การขนส่งแต่ละประเภทยังไม่มีความโดดเด่นมากพอเพราะยังไม่ได้มีความครอบคลุมทั่วพื้นที่ อย่างไรก็ตามลองมาทำความรู้จักกับระบบคมนาคมของประเทศไทยในขณะนี้ว่ามีระบบการคมนาคมแบบไหนกันบ้าง

ระบบการคมนาคมในปัจจุบันของประเทศไทย

  1. ระบบราง
  • รถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการเปิดให้บริการการเดินรถระยะทางทั้งสิ้น 4,070 กม. รางขนาด 1 เมตร เป็นทางคู่ 63 กม. และทางสาม 106.10 กม.
  • ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีรถไฟฟ้าครบทั้ง 3 ประเภทประกอบไปด้วย รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าต่างๆ เพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อคาดหวังว่าจะให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงในอนาคตอาจมีการขายออกไปยังต่างจังหวัดด้วย
  1. ระบบถนน จะมีการขนส่งและโดยสารทางถนนผ่านทางเชื่อมต่อต่างๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถนน, ตรอก, ซอย, ทางหลวง, ทางหลวงพิเศษและทางพิเศษ ซึ่งหากจะว่ากันถึงระบบคมนาคมทางถนนนี้ถ้าเป็นการขนส่งสาธารณะจะประกอบไปด้วยรถประจำทาง, รถราง, รับรับจ้างต่างๆ เช่น รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่ถ้าหากเป็นการคมนาคมทางถนนทั่วไปก็มีได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ, รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์, จักรยาน เป็นต้น
  2. การคมนาคมทางอากาศ ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนท่าอากาศยานภายในประเทศทั้งสิ้น 106 แห่ง นอกจากนี้ยังมีท่าเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการรับรองอีก 17 แห่ง โดยท่าอากาศยานหลักๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีเช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา, ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย เป็นต้น
  3. การคมนาคมทางน้ำ การขนส่งทางน้ำยังถือเป็นรูปแบบการคมนาคมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือโดยสาร, เรือข้ามฟาก, เรือด่วน สำหรับการคมนาคมของคนในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าอย่างการใช้งานเรือเดินสมุทรอีกด้วย

นี่คือเป็นระบบคมนาคมในประเทศไทยที่ยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัยทั่วกัน เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกัน