ระบบขนส่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 5 ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ความหมายของ โลจิสติกส์ คือ เป็นระบบขนส่งที่ใช้ในการส่งสินค้า ทรัพยากร ข้อมูล โดยระบบขนส่งจะขนส่งจากผู้ผลิตสินค้าไปยังผู้สั่งสินค้าหรือผู้บริโภค การขนส้่งจะเกิดขึ้นได้จะต้องมี ความต้องการของผู้บริโภคด้วย และระบบโลจิสติกส์ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เป็น Supply Chain หรืออุปทานแบบห่วงโซ่ ที่เพิ่มมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากเวลา และสถานที่ เป้าหมายของโลจิสติกส์นั่นเป็นการลดค่าใช้จ่ายระยะเวลา และปัญหาต่างๆ ในการส่งของต่างๆ

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้น ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นไปรับผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่ง ประเทศเราเลยต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกองทุนต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า IMF หลังจากที่ไทยนั้นไปเปิดการค้าขายเสรี ทำให้บริษัทหรือนักลงทุนจากต่างประเทศต่างเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์กลายเป็นธุรกิจที่เป็นกระแสหลักของประเทศโดยธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของคนไทยในปัจจุบัน ออกเป็น 5 อย่างหลักๆ

  1. การส่งพัสดุ หรือไปรษณีย์ ทั้งในและนอกประเทศ

การให้บริการส่งของพัสดุ และไปรษณีย์ เป็นการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับ จดหมาย หีบห่อ พัสดุ และเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปจนถึง Counter Services การให้บริการนั้นแล้วแต่กิจกรรม โดยแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้บริการแต่ละคน และบริการรับส่งพัสดุ เป็น 1 ในบริการขนส่งโลจิสติกส์ของไทย โดยรูปแบบของบริการของไปรษณีย์ มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้า ที่เอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์การให้บริการไปรษณีย์ และบริการของการจัดส่งพัสดุ เพื่อทำให้สอดคล้องกับการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือโลจิสติกส์

เป็นบริการในพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ครอบคลุมทั้งงานพิธีการศุลกากรหรือสรรพากร งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกของสินค้า เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง การที่จะประกอบธุรกิจ การขนส่งโลจิสติกส์ ได้นั้น พิธีการศุลกากร และสรรพากร หรืองานเอกสารต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การขนส่งสินค้าที่ราบรื่น และเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดที่ผ่านด่านของศุลกากรพรมแดนของประเทศดำเนินการส่งสินค้าของผู้ใช้บริการตามข้อตกลงที่กำหนดที่ครอบคลุมจากกระบวนการเดินพิธีศุลกากรกับหน่วยงานท้องถิ่น

  1. ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงานที่ปรึกษาเรื่องโลจิสติกส์

การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเป็นที่ปรึกษาเรื่องของโลจิสติกส์ เริ่มมาจากคำว่า ICT คำนี้นั้นย่อมาจากคำว่า Information and Communication Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ข่าวสาร ข้อมูล และเกี่ยวกับการสื่อสารที่เริ่มตั้งแต่การสร้าง รับส่งข้อมูล และวิเคราะห์ จัดเก็บและนำกับไปใช้ใหม่ กระบวนการทั้งหมดนั้นอยู่ในรูปแบบของ เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์

  1. การจัดเก็บ และการบริหารคลังสินค้าต่างๆ

คือการบริการขนส่งจากคลังสินค้า ที่พร้อมจัดส่งและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ หรือทางธุรกิจ เช่น E-commoerce เป็นตัวช่วยให้คุณตั้งแต่เป็นคลังที่เก็บสินค้า และการแพ็คสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า โดยมีขั้นตอนของระบบนี้ถึง 4 ขั้นตอนด้วยกัน

4.1 การเก็บสินค้า Store เป็นการบริการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า

4.2 การแพ็คสินค้า Packing เป็นบริการการแพ็คสินค้าเพื่อเพิ่มออเดอร์ลงในระบบของ Fulfillment

4.3 การจัดส่งสินค้า Shipping บริการจัดส่งสินค้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการแพ็คสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเป็นการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ของผู้สั่งสินค้า

4.4 การเก็บสถิติ ระบบ Statistic เป็นการบริการการเก็บสถิติของการขนส่ง เป็นระบบที่เราสามารถตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ทั้งการสต๊อกของ การติดตามสินค้าระหว่างขนส่ง การยืนยันการรับสินค้า การส่งสินค้าคืน การตามสินค้าที่ส่งล่าช้า เป็นต้น

  1. การขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศ

ปัจจุบันธุรกิจที่เป็นแบบการส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศนั้นในยุคนี้มีความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับนักลงทุนหรือนักธุรกิจ การที่นำเข้า – ส่งออก ซึ่งเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวก จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องเสียเวลา เดินทางไปส่งเอกสารการนำเข้า – ส่งออกเอง รวมทั้งไม่จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับกรมขนส่งเอง และยังมีโกดัง หรือคลังสินค้าไว้ให้เช่าอีกด้วย