สนามบินแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของเรา

ในประเทศไทยการคมนาคมทางอากาศถือเป็นระบบการคมนาคมอีกประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างมากนัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการที่สายการบินต้นทุนต่ำทั้งหลายมีการเปิดให้บริการมากขึ้น มีโปรโมชั่นต่างๆ ที่น่าสนใจมากขึ้นของหลายสายการบิน ประกอบกับเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าบ้านเราปีละหลายล้านคน การสร้างสนามบินขนาดใหญ่จึงมีความจำเป็นเพื่อรองรับการเดินทางทางอากาศที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตอนนี้สนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือ สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตน และทางพิเศษบูรพาวิถี ตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ห่างจากบริเวณใจกลางของกรุงเทพฯ ออกไปราว 25 กม. มีการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 รัฐบาลได้ถือว่าสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นสนามบินหลักของประเทศแทนที่สนามบินดอนเมืองหรือท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกับได้มีการตั้งเป้าจะให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียด้วย สนามบินสุวรรณภูมิเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สนามบินที่มีคุณภาพด้านการให้บริการดีที่สุดในโลกเมื่อปี 2553 มีหอควบคุมการบินที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกในระดับความสูง 132.2 เมตร มีอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยขนาด 563,000 ตารางเมตร สำหรับชื่อสุวรรณภูมิ หมายถึง แผ่นดินทอง เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นผู้พระราชทานให้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 แทนชื่อเดิมคือ หนองงูเห่า พร้อมกับได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2545 สำหรับพื้นที่ทั้งหมดของสนามบินสุวรรณภูมิมีพื้นที่ราว 20,000 ไร่ มีรันเวย์ขนาน 2 เส้น กว้างเส้นละ 60 เมตร ยาว 3,700 และ 4,000 เมตร ห่างกัน 2,200 เมตร มีหลุมจอดอากาศ 120 หลุม มีท่าเทียบทั้งหมด 51 จุด จัดได้ว่าเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง

ทุกวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิถือว่าเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี 2559 มีผู้ใช้บริการสนามบินแห่งนี้มากจนติดอันดับ 20 ของโลก ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีสายการบินทำการบินแบบประจำ 109 สายการบิน ถือว่าเป็นจำนวนสายการบินที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีทางหลวงพิเศษที่ทำการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ด้วย ทำให้สนามบินแห่งนี้มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วทั้งโลกได้ภายในเวลาไม่นาน