เงื่อนการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศกับ TNT

การขนส่งทางอากาศ

TNT Express เป็นบริษัทจัดส่งสินค้าในระดับสากล ซึ่งอยู่ในเครือของ FedEx มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Hoofddorp ประเทศ Nederland บริษัทดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ ใน 61 ประเทศ พร้อมส่งมอบเอกสาร , พัสดุ รวมทั้งชิ้นส่วนของการขนส่งไปยังกว่า 200 ประเทศ เป็นบริษัทอันเต็มไปเปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงทางด้านขนส่ง

แต่สำหรับสินค้าที่จัดอยู่ในประเภท ‘สินค้า’ อันตราย ทาง TNT Express ก็มีเงื่อนไขบางประการที่ต้องทำความเข้าใจและตกลงกับลูกค้าเช่นเดียวกัน

สำหรับสินค้าที่คุณต้องการขนส่งตามปกตินั้น อาจถูกจัดอยู่ในสินค้าประเภทอันตรายได้ แต่ถึงกระนั้นคุณจงอย่างเป็นกังวล เพราะ TNT Express พร้อมจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เสมอ โดยทางคุณเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งของคุณจะปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างถูกต้อง

สินค้าประเภทใดบ้างที่ถือว่าเป็นของอันตราย

ไม่ใช่แค่สารเคมีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสิ่งของตลอดจนสารใดก็ตาม โดยถ้าหากได้รับการดูแลอย่างไม่เหมาะสมและถูกต้อง ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวคุณ , พนักงานขับรถ , ผู้รับสินค้า รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมได้ สำหรับสินค้าบางประเภทที่ถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตราย เช่น Aerosol , น้ำหอม , สินค้าที่มีส่วนผสมของแบตเตอรี่ลิเทียม เช่น โทรศัพท์หรือ Laptop เป็นต้น

วัตถุรวมทั้งสิ่งของอันตรายในการขนส่งของ TNT ถูกแบ่งทั้งหมด 9 ประเภท ซึ่งแต่ล่ะประเภทสินค้าก็จะส่งผลต่อวิธีบรรจุหีบห่อ , การติดป้ายฉลากสินค้า รวมไปถึงการขนส่ง

  1. วัตถุระเบิด เช่น ดอกไม้ไฟ , พลุ เป็นต้น
  2. 2. ก๊าซที่ทั้งติดไฟได้และไม่ได้ เช่น Aerosol , แก๊สกระป๋อง , ออกซิเจนบรรจุภาชนะ เป็นต้น
  3. ก๊าซพิษและของเหลวติดไฟได้ เช่น ออกซิเจนไดฟลูออไรด์ , ตัวทำละลาย , สี เป็นต้น

4.ของแข็งติดไฟได้ , วัตถุติดไฟเองได้ , วัตถุอันตรายเมื่อเปียก เช่น ไม้ขีดไฟ , ฟอสฟอรัส , แคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นต้น

5.ตัวทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน , ออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์  เช่น ปุ๋ย , ชุดซ่อมไฟเบอร์กลาส เป็นต้น

6.สารพิษ , สารติดเชื้อ เช่น ยาฆ่าแมลง , ชุดทดสอบเลือด , ชุดทดลองแพทย์ เป็นต้น

  1. กัมมันตรังสี เช่น เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น
  2. สารกัดกร่อน เช่น น้ำยาฟอกสี , น้ำยาทำความสะอาดท่อ เป็นต้น
  3. เบ็ดเตล็ด เช่น ถุงลม , แม่เหล็ก , โทรศัพท์ เป็นต้น

การขนส่งสินค้าอันตรายนั้น ไม่มีมาตรฐานกลางครอบคลุมกับสินค้าทุกประเภท สินค้าแต่ล่ะประเภทจำเป็นต้องมีการระวังความปลอดภัยแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่คุณต้องการขนส่ง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดส่งในการตรวจสอบว่าบรรจุหีบห่อ ติดป้ายสินค้าอันตราย พร้อมจัดทำเอกสารอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยทาง TNT Express จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ได้อย่างสะดวกที่สุด