ทำไมสินค้าอันตรายถึงต้องใช้การขนส่งทางเรือ

การขนส่งทางเรือ

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโลกของเราเป็นโลกที่ไร้พรมแดน การจะทำอะไรก็เป็นเรื่องที่ง่ายแม้จะเป็นการขนส่ง ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายสอนค้ากันได้อย่างอิสระ แต่ในการขนส่งก็ยังมีการขนส่งอีกประเภทหนึ่งที่เป็นการขนส่งที่อันตรายหากเกิดอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดก็จะกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก แต่จะขนส่งทางไหนให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อผู้คนให้น้อยที่สุด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกฎและข้อห้ามต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายกัน สารอันตรายที่ว่าคืออะไรและมีอะไรบ้าง สารอันตรายก็คือสารเคมี ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหากได้รับไปในปริมาณมากตามที่ระบุไว้ IMDG (International Maritime Dangerous Goods)ที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ และประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าสารเคมีมาใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ซึ่งนอกจากภาคเกษตรกรรมก็ยังมีหน่วยงานอื่นอีกมากมาย เมื่อเราต้องการที่จะใช้สารเคมีหรือสารอันตรายจำนวนมาก วิธีที่ดีที่สุดในการขนส่งสินค้าจำนวนมากและราคาถูก ก็เห็นจะเป็นวิธีการขนส่งทางเรือ แต่ในการขนส่งทางเรือก็ตามก็จะวิธีที่ขนส่งวัตถุดิบอันตรายก็จะมีการขนส่งที่แตกต่างออกไป ตัวสารอันตายแม้จะเจือจางหรือมีปริมาณน้อยแต่ก็ต้องรอบครอบระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการร่วมมือกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มาทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ทั้งผู้รับ ผู้ส่งสินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยที่สุดและได้รับสินค้าอย่างปลอดภัย และในการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลีกเลี่ยงผู้คนหากเกิดอันตรายจากสารเคมีรั่วไหลหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น นอกจากนี้สารเคมีที่รั่วไหลจะอยู่ห่างไกลจากผู้คนและพื้นที่ท้องทะเลจะสามารถเจือจางในน้ำทะเลจนไม่เกิดผลกระทบมากนัก หากเทียบกับการขนส่งทางบกและทางอากาศเนื่องจากทั้งสองวิธีที่กล่าวมาเป็นพื้นที่สามารถจะแพร่กระจายสารอันตรายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่ายและยากต่อการควบคุมการกระจายของสารอันตรายได้ยากกว่า นอกจากจะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังอาจทำให้เกิดความสูญเสียของชีวิตมากขึ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตเพราะให้การขนส่งหากเราเน้นแต่ความรวดเร็วและเน้นปริมาณในการขนส่ง หากในการขนส่งครั้งนั้นเกิดปัญหาก็จะทำให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งนั่นก็ไม่คุ้มเลยกับผลลัพธ์ที่เราได้แต่หากเราใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับการขนส่งก็จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

เงื่อนการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศกับ TNT

การขนส่งทางอากาศ

TNT Express เป็นบริษัทจัดส่งสินค้าในระดับสากล ซึ่งอยู่ในเครือของ FedEx มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Hoofddorp ประเทศ Nederland บริษัทดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ ใน 61 ประเทศ พร้อมส่งมอบเอกสาร , พัสดุ รวมทั้งชิ้นส่วนของการขนส่งไปยังกว่า 200 ประเทศ เป็นบริษัทอันเต็มไปเปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงทางด้านขนส่ง แต่สำหรับสินค้าที่จัดอยู่ในประเภท ‘สินค้า’ อันตราย ทาง TNT Express ก็มีเงื่อนไขบางประการที่ต้องทำความเข้าใจและตกลงกับลูกค้าเช่นเดียวกัน สำหรับสินค้าที่คุณต้องการขนส่งตามปกตินั้น อาจถูกจัดอยู่ในสินค้าประเภทอันตรายได้ แต่ถึงกระนั้นคุณจงอย่างเป็นกังวล เพราะ TNT Express พร้อมจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เสมอ โดยทางคุณเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งของคุณจะปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างถูกต้อง สินค้าประเภทใดบ้างที่ถือว่าเป็นของอันตราย ไม่ใช่แค่สารเคมีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสิ่งของตลอดจนสารใดก็ตาม โดยถ้าหากได้รับการดูแลอย่างไม่เหมาะสมและถูกต้อง ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวคุณ , พนักงานขับรถ , ผู้รับสินค้า รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมได้ สำหรับสินค้าบางประเภทที่ถูกจัดว่าเป็นวัตถุอันตราย เช่น Aerosol , น้ำหอม , สินค้าที่มีส่วนผสมของแบตเตอรี่ลิเทียม เช่น โทรศัพท์หรือ Laptop เป็นต้น วัตถุรวมทั้งสิ่งของอันตรายในการขนส่งของ TNT ถูกแบ่งทั้งหมด …