การเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะของไทย

‘กรมการขนส่งทางบก’ ลุยพร้อมยกระดับการให้บริการด้วยรถสาธารณะให้มีความปลอดภัย !! เชื่อมโยงเข้าด้วยกันทุกการเดินทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง เดินหน้าจัดระเบียบ เพื่อการเดินทางของคนไทย วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นาย จตุจักร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกมากล่าวถึงการยกระดับการให้บริการ รถยนต์สาธารณะให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ในการควบคุมพร้อมกำกับดูแล เพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมต่อทุกการเดินทางให้เป็นไปอย่างสะดวก พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน ใช้บริการรถสาธารณะได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งปรับพฤติกรรมของประชาชน ให้มาใช้บริการรถสาธารณะกันมากขึ้น ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ , ลดการจราจรอันติดขัด , ลดเวลาเดินทาง ให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ โดยนโยบายของกระทรวงคมนาคม คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งให้บริการด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ , สังคม รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ , สะดวก , รวดเร็ว , ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในทุกการเดินทาง มุ่งเน้นการสร้างระบบขนส่งสาธารณะแบบ Feeder รวมทั้งการกำหนดนโยบายใช้รถโดยสารขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสารประจำทาง เพื่อเป้าหมาย คือ ความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืน , การติดตั้งระบบ GPS Tracking  , กล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap …

คิดยังไงกับขนส่งไทยในระบบรถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS คือ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งให้บริการใน จังหวัด กรุงเทพมหานคร , จังหวัดสมุทรปราการ , จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันรถไฟฟ้า (พ.ศ.2562) BTS กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปเพิ่มเติม ได้แก่ สายสมุทรปราการ และ สายพหลโยธิน จากปีเริ่มต้น คือ พ.ศ. 2542 มาจนถึงปัจจุบันนี้ พ.ศ.2562 เป็นเวลาถึง 20 ปีแล้ว ระบบรถไฟฟ้า BTS มีการเพิ่มส่วนต่อขยายไปไกลมากขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อในอนาคตอย่างมหาศาลแน่นอน โดยเฉพาะผู้มีบ้านอยู่ไกลจากย่านกลางเมือง ไม่ต้องขับรถฝ่ารถติดมาเองเหมือนอย่างเคย หรือไม่ต้องห้อยโหนรถเมล์ในระยะทางไกลอีกต่อไป ถึงแม้ช่วงที่กำลังก่อสร้างจะทำให้รถติดขัดในทุกๆวัน แต่เมื่อมองผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว รับรองว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง หากแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงบ่นจากผู้ใช้งาน BTS  ในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น… BTS ไม่มีลิฟท์ อย่างทั่วถึง BTS ไม่มีลิฟท์ และ ไม่มีบันไดเลื่อนคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง เช่น สถานีพญาไท ซึ่งต่อกับ Airport link มีนักท่องเที่ยวมีสัมภาระมากมาย …