โดรนส่งสินค้ามีประโยชน์อะไรบ้าง

หากเป็นในสมัยก่อนนั้นการพูดถึงเทคโนโลยีทางอากาศจำพวกอากาศยานไร้คนขับนั้น หลายคนต่างมองกันว่าเป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปไม่ได้ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

ระบบขนส่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 5 ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ความหมายของ โลจิสติกส์ คือ เป็นระบบขนส่งที่ใช้ในการส่งสินค้า ทรัพยากร ข้อมูล โดยระบบขนส่งจะขนส่งจากผู้ผลิตสินค้าไปยังผู้สั่งสินค้าหรือผู้บริโภค การขนส้่งจะเกิดขึ้นได้จะต้องมี ความต้องการของผู้บริโภคด้วย และระบบโลจิสติกส์ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เป็น Supply Chain หรืออุปทานแบบห่วงโซ่ ที่เพิ่มมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากเวลา และสถานที่ เป้าหมายของโลจิสติกส์นั่นเป็นการลดค่าใช้จ่ายระยะเวลา และปัญหาต่างๆ ในการส่งของต่างๆ ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้น ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นไปรับผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่ง ประเทศเราเลยต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกองทุนต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า IMF หลังจากที่ไทยนั้นไปเปิดการค้าขายเสรี ทำให้บริษัทหรือนักลงทุนจากต่างประเทศต่างเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์กลายเป็นธุรกิจที่เป็นกระแสหลักของประเทศโดยธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของคนไทยในปัจจุบัน ออกเป็น 5 อย่างหลักๆ การส่งพัสดุ หรือไปรษณีย์ ทั้งในและนอกประเทศ การให้บริการส่งของพัสดุ และไปรษณีย์ เป็นการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับ จดหมาย หีบห่อ พัสดุ และเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปจนถึง Counter Services การให้บริการนั้นแล้วแต่กิจกรรม โดยแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้บริการแต่ละคน และบริการรับส่งพัสดุ เป็น 1 ในบริการขนส่งโลจิสติกส์ของไทย โดยรูปแบบของบริการของไปรษณีย์ มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้า ที่เอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์การให้บริการไปรษณีย์ และบริการของการจัดส่งพัสดุ เพื่อทำให้สอดคล้องกับการพัฒนา …